Werkwijze

WERKWIJZE


Ouders en kinderen kunnen bij mij terecht op eigen initiatief of op advies van de school en / of CLB.


De aanmelding gebeurt telefonisch of via mail. Er wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag volledig in kaart gebracht, krijgt u informatie over de aanvraagprocedure en wordt het onderzoek gepland. De uitgebreidheid van het onderzoek is afhankelijk van het probleem en kan meerdere sessies in beslag nemen. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek. Niet alleen de testresultaten worden besproken, maar ook het handelingsplan wordt toegelicht. Logopedische therapie wordt opgestart met een frequentie van 1 tot 2 x 30 minuten per week. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen ook één keer per week therapie volgen gedurende 1 uur.TARIEVEN


Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de wettelijke tarieven.  Sinds 01/01/2021 gelden volgende tarieven:
Honorarium

Terugbetaling (rechthebbende zonder voorkeursregeling

REM-geld

(rechthebbende zonder voorkeursregeling)

Onderzoek (per 30 minuten)

€ 33,16

€ 25,66

€ 7,50

Individuele zitting 30 minuten - praktijk

€ 28,33

€ 22,83

€ 5,50

Indivuele zitting 30 minuten - op locatie

€ 27,36

€ 21,36

€ 6,00

Individuele zitting 60 minuten - praktijk

€ 56,89

€ 45,89

€ 11,00

Telelogopedie, individuele zitting per 30 minuten

€ 28,33

€ 22,83

€ 5,50Voor de meeste logopedische behandelingen is er terugbetaling voorzien via de wettelijke verzekering (RIZIV), op voorwaarde dat de aanvraagprocedure strikt gevolgd wordt. In dat geval wordt ongeveer 75% van de kosten terugbetaald. In sommige gevallen is er geen RIZIV-tussenkomst mogelijk. Dan kan er meestal beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. U kan best informeren bij uw ziekenfonds naar het aantal sessies en terugbetalingstarief.


Indien u de afspraak niet kan nakomen, dient dit minstens 24u op voorhand verwittigd te worden. Zoniet zal de volledige therapie aangerekend worden, zonder tussenkomst van het ziekenfonds.GDPR-WETGEVING VOOR LOGOPEDISTEN


Logopedisten vallen onder het toepassingsgebied van de GDPR-wetgeving. GDPR staat voor General Data Protection Regulation en handelt over het verwerken van persoonsgegevens. Meer informatie hierover ontvangt u tijdens het intakegesprek.