Voor wie?

VOOR WIE?


In deze praktijk kan je terecht voor onderzoek en behandeling van:

- fonologische articulatiestoornissen: lispelen, bepaalde letters niet of niet correct kunnen uitspreken

- fonetische articulatiestoornissen: moeilijk verstaanbare kinderen

- taalstoornissen: arme woordenschat, zwakke zinsbouw, beperkt taalbegrip, ...

- leerstoornissen: lezen (dyslexie), spelling (dysorthografie), rekenen (dyscalculie)

- OMFT: verkeerde mondgewoonte met invloed op articulatie

- Typ10: kinderen blind leren typen

Copyright @ Leen Engels