Voor wie?

VOOR WIE?


In mijn praktijk kan je terecht voor onderzoek en behandeling van:

- leerstoornissen: lezen (dyslexie), spelling (dysorthografie), rekenen (dyscalculie)

- fonologische articulatiestoornissen: lispelen, bepaalde letters niet of niet correct kunnen uitspreken

- fonetische articulatiestoornissen: moeilijk verstaanbare kinderen

- OMFT: verkeerde mondgewoonte met invloed op slikken en/of articulatie